Các giống cỏ nuôi bò công nghiệp

CỎ PASPALUM (Paspalum attratum):
– Sinh trưởng tốt ở nơi chua nghèo dinh dưỡng.
– Thân cao thích hợp cho thu cắt.
– Lá cỏ mềm, bò thích ăn.
– Chịu được ngập nước.
– Trồng bằng hạt và bằng thân bụi.

CỎ SIGNAL (Brachiaria decumben):
– Giống cỏ mới nhập từ Úc.
– Thu cắt hoặc chăn thả.
– Thích hợp với nhiều loại đất và chịu hạn tốt.
– Lan tỏa nhanh, lấn át cỏ dại tốt.
– Trồng bằng hạt và thân.

CỎ HỖN HỢP (Mixed Grass)
– Thích hợp đất giàu đinh dưỡng, tưới nước chủ động.
– Gồm 06 loại hạt cỏ của hòa thảo và họ đậu.
– Thời gian lưu niên dài, khoảng 7 – 8 năm.
– Không chịu được ngập úng.
– Trồng bằng hạt.

CỎ CENTRO (Centro cavalcade)
– Giống cỏ họ đậu, mới nhập từ Úc.
– Trồng kết hợp với cây cỏ thân cao để thu cắt.
– Thích hợp với nhiều loại đất và chịu hạn tốt.
– Cải tạo đất tốt.
– Trồng bằng hạt.

CỎ SẢ (Panicum maximum)
– Mọc thành bụi, thân mềm, bò thích ăn.
– Cây cao thích hợp với thu cắt, lưu niên 3-4 năm.
– Thích nghi vùng đất nghèo dinh dưỡng, đất phèn.
– Năng suất cao, chịu hạn tốt.
– Trồng bằng hạt và bằng thân.

CỎ STYLO 184 (Stylosanthes guianensis)
– Cỏ họ đậu, mọc thành bụi, lan rộng.
– Thức ăn giàu đạm, tốt cho gia súc.
– Thích nghi ở đất nghèo dinh dưỡng và đất chua.
– Chịu hạn và kháng bệnh tốt, cải tạo đất.
– Trồng bằng hạt.

CỎ RUZI (Bracciaria ruziziensis)
– Chịu đất chua, nghèo dinh dưỡng.
– Tốc độ phát triển nhanh, lấn át cỏ dại tốt.
– Chất lượng làm thức ăn gia súc cao.
– Không nên sử dụng cho dê và bê non.
– Trồng bằng hạt hay bằng thân.

CỎ VOI (Pennisetum purpureum)
– Cỏ thân đứng rất thuận lợi thu cắt, tái sinh nhanh.
– Thích hợp vùng đất giàu dinh dưỡng, lượng mưa cao.
– Năng suất cao tùy theo lượng phân bón và nước tưới.
– Không chịu được ngập úng.
– Trồng bằng thân.

CỎ VARISME SỐ 6 (VA06)
– Tốc độ sinh trưởng mạnh, sức sinh sản nhanh.
– Có hàm lượng dinh dưỡng cao, đây là loại thức ăn tốt nhất cho các loại gia súc ăn cỏ.
– Thích ứng rộng, sức chống chịu rất khoẻ, có thể trồng trên tất cả các loại đất.
– Trồng bằng thân.


Link: http://vietagri.com.vn/cac-giong-co-nuoi-bo-cong-nghiep.html