Lĩnh vực hoạt động

  1. Cung cấp bò giống sinh sản Úc
  2. Cung cấp bò thịt vỗ béo Úc
  3. Cung cấp bò sữa
  4. Tư vấn thiết kế chuồng trại nuôi sinh sản theo tiêu chuẩn Úc
  5. Tư vấn thiết kế chuồng trại nuôi vỗ béo theo tiêu chuẩn Úc
  6. Nhận tư vấn trọn gói cho các mô hình trang trại theo tiêu chuẩn Úc
  7. Nhận làm giấy phép cho các trang trại theo tiêu chuẩn Úc