0968 791 555

bò giống bbb

  • Bò Blanc Bleu Belge

    Bò lang trắng xanh Bỉ hay còn gọi là BBB (Blanc-Blue-Belgium – Blanc Bleu Belge) là giống bò thịt chuyên dụng để lấy thịt của Bỉ. Bò có màu lông trắng, xanh lốm đốm hoặc trắng lốm đốm và cơ bắp rất phát triển. Bò được lai tạo để phát triển đặc biệt vùng thịt đùi sau. Đặc điểm   Bò […]