0968 791 555

bò giống charolais

  • Bò Charolais

    Bò Charolais là một giống bò thịt có nguồn gốc từ vùng Charolles của nước Pháp, đây là một trong số giống lâu đời, có nguồn gốc từ Jurassic và phát triển mạnh ở vùng Charolles, miền Trung nước Pháp. Đặc điểm Bò Charolais nặng trung bình từ 900 kg đến 1.100 kg, chúng có […]