0968 791 555

bò giống red angus

  • Bò Red Angus

    Giống bò Red Angus hay còn gọi là Bò Angus đỏ – Bò Angus có tên tiếng Anh đầy đủ là Aberdeen Angus – một giống bò thịt có nguồn gốc từ vùng cao nguyên Scotland cách đây 1000 năm. Bò Angus đỏ hay còn gọi là bò Red Angus hay còn gọi là bò […]