0968 791 555

Trang trại bò giống sinh sản

  • Trang trại bò giống sinh sản Úc

    CÁCH THIẾT LẬP VÀ XÂY DỰNG TRẠI CHĂN NUÔI BÒ 1. Quy hoạch chung các hạng mục công trình Trong chăn nuôi bò thịt quy mô trang trại, cần quy hoạch thành hai khu vực: khu vực các công trình trung tâm bao gồm chuồng nuôi và các công trình phụ trợ (nhà kho, văn […]