0968 791 555

Video


  • Chuồng ép bò

    Chuồng ép Bò chuyên dùng để cân, tiêm chích, khám thai, bấm thẻ tai… sử dụng được cho cả bò, bê lớn nhỏ… Số lượng nhập giới hạn. Thích hợp để vận hành trại bò trên 50 con. Liên hệ: 0968 791 555 (Mr.Hưng) VietAgri giao chuồng ép bò cho khách hàng tại Long An.